Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web domene shop.ontario.hr i njenih podstranica

Internetska prodavaonica ONTARIO TRGOVINA d.o.o. u vlasništvu je ONTARIO TRGOVINA d.o.o. . ONTARIO TRGOVINA d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice shop.ontario.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem ONTARIO TRGOVINA d.o.o. i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni shop.ontario.hr (dalje u tekstu: ONTARIO TRGOVINA d.o.o.) smatra se da su Kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i-ili korištenja domene shop.ontario.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (fotografije, tekst, grafike, ilustracije, podaci…), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem ONTARIO TRGOVINA d.o.o. bez obzira na način korištenja, Kupac izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu ONTARIO TRGOVINA d.o.o. u skladu s ovim Uvjetima. Reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja / uporabe ONTARIO TRGOVINA d.o.o. odvija se u skladu s ovim Uvjetima. Kupac je dužan redovno provjeravati Uvjete i smatra se da je korištenjem internetske prodavaonice ONTARIO TRGOVINA d.o.o. ili bilo kojeg njenog dijela Kupac u svakom trenutku upoznat s aktualnim Uvjetima korištenja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Kupci sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

ONTARIO TRGOVINA d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. ONTARIO TRGOVINA d.o.o. pridržava pravo ukidanja i-ili promjene ponude / sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio ONTARIO TRGOVINA d.o.o., bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. ONTARIO TRGOVINA d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge ONTARIO TRGOVINA d.o.o. u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničenje pristupa ONTARIO TRGOVINA d.o.o. kao i pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

ONTARIO TRGOVINA d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ONTARIO TRGOVINA d.o.o., niti za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ONTARIO TRGOVINA d.o.o.. Korištenjem sadržaja ONTARIO TRGOVINA d.o.o. Kupac prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Zabranjeno je korištenje stranica ONTARIO TRGOVINA d.o.o. i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s ONTARIO TRGOVINA d.o.o. i koje je na bilo koji način protivno ovim Uvjetima. Kupac potvrđuje i jamči da će stranice domene shop.ontario.hr i njoj pripadajuće podstranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući bez ograničenja sve zakone i pravila koja se odnose na internet, e-mail poruke, podatke i privatnost.
Kupac potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom se korištenje smatra nedopuštenim. U slučaju nedopuštenog korištenja ONTARIO TRGOVINA d.o.o. je ovlaštena potraživati naknadu štete od Kupca te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Sadržaj i usluge

Sadržaji koji se prikazuju ili nalaze na stranicama ONTARIO TRGOVINA d.o.o. (objavljeni tekstovi, grafike, ilustracije, fotografije, dokumenti, podaci, informacije i dr.) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način protivan ovim Uvjetima.
Zabranjeno je kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet ONTARIO TRGOVINA d.o.o., osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja ONTARIO TRGOVINA d.o.o. . Usluge ONTARIO TRGOVINA d.o.o. zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način ili ih koristiti na način protivan ovim Uvjetima. Pohrana, kopiranje i-ili korištenje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i-ili nezakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije i td.) ONTARIO TRGOVINA d.o.o., ONTARIO TRGOVINA d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje ONTARIO TRGOVINA d.o.o..
Korištenje usluga ONTARIO TRGOVINA d.o.o. odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje ONTARIO TRGOVINA d.o.o. od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i-ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, dok ONTARIO TRGOVINA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Registracija i korisnički račun Kupca

Registracijom se kreira korisnički račun za jednu fizičku ili pravnu osobu (dalje u tekstu Korisnički račun). Registracijom za usluge ONTARIO TRGOVINA d.o.o. Kupac dobiva podatke o Korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u ONTARIO TRGOVINA d.o.o. nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja u odnosu na Kupce koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Umjesto maloljetnih osoba kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovim Uvjetima izuzima ONTARIO TRGOVINA d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je ONTARIO TRGOVINA d.o.o. dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu Kupca bit će dostavljene upute za potvrdu registracije. Kupac je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i Korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog Korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavanje podataka o Korisničkom računu trećim osobama; uporaba tuđih podataka za registraciju; prijava na tuđi Korisnički račun; korištenje ONTARIO TRGOVINA d.o.o. za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih poruka (“spam” poruka) na bilo koji način.
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja ONTARIO TRGOVINA d.o.o. zadržava pravo prema slobodnoj ocjeni uskratiti registraciju ili ugasiti Korisnički račun Kupca, bez obveze naknade bilo kakvog troška ili štete.
Ako Kupac koristi ONTARIO TRGOVINA d.o.o. kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi Uvjeti su objavljeni 01.11.2018. godine na shop.ontario.hr .